Projekty BO na 2019 rok

Projekty BO na 2019 rok

rowerowalodzW tegorocznym budżecie obywatelskim nie zabrakło wniosków o rozbudowę infrastruktury rowerowej w Łodzi. Oto pełna lista na co możesz oddać swój głos

We wrześniu 2018 roku wybieramy projekty, które do realizacji trafią w 2019 roku. Jakie rowerowe projekty można wybrać? Głosować może każdy mieszkaniec Łodzi, który w dniu głosowania ukończył 16 rok życia. Każdy do dyspozycji ma 10 głosów

GŁOSOWAĆ MOŻNA TU https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski/20182019/glosowanie-20182019/

W wersji papierowej będzie można głosować w okresie od 15 września do 30 września 2018 r.,
a w wersji internetowej w okresie od 15 września do 7 października 2018 r. do godz. 23:59.

 

Każdy z głosujących dysponuje aż 10 głosami, z których do 5 z puli ogólnomiejskich oznaczonej literą L i numerem porządkowym, oraz 5 z puli osiedlowej. W tym roku, inaczej niż w trzech poprzednich latach, głosowanie rozbite jest na osiedla nie zaś na dzielnice.

Pamiętaj, że każdy z projektów może poprzeć tylko raz, nie musisz też wykorzystywać wszystkich przysługujących ci głosów. To mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, które zgłoszone projekty zostaną zrealizowane w 2018 roku. Wśród kilkuset wniosków, są także takie, które mogą poprawić los rowerzystów w Łodzi. Jednak często rower jest tylko elementem składowym większych projektów - a stojak rowerowy jest tylko uzupełnieniem, bądź głosowanie jest tylko na pierwszy etap inwestycji, a sprawy rowerowe są przewidziane w dalszej nieokreślonej przyszłości. Dlatego zdecydowaliśmy się zestawić dla Was tylko te wnioski, które stricte dotyczą inwestycji rowerowych.

Na co "rowerowego" można zagłosować Każdy z nas głosować może na maksymalnie 5 wniosków z puli ogólnomiejskiej - na te zagłosować może każdy. Na kolejne maksymalnie 5 wniosków można zagłosować z danego osiedla. Pamiętajcie, swój głos można będzie oddać od 15 września do 7 października 2017 (do godziny 23:59:59). Trzeba będzie potwierdzić swój głos SMS.

 

  numer projekt Opis Karta
          
ogólnomiejskie 
- ponadosiedlowe
L0004 Rower towarowy dla rewitalizowanej Łodzi. Powszechny program z którego może skorzystać każdy mieszkaniec lub przedsiębiorca działający na terenie objętych programem rewitalizacji Łodzi. Z programu dofinansowania zakupu rowerów towarowych (cargo) może skorzystać każdy, kto zgłosi się do Urzędu Miasta Łodzi z wypełnionym stosownym wnioskiem i zadeklaruje zakup roweru towarowego ułatwiającego poruszanie się po mieście i/lub przewóz towarów większych gabarytów. 
Koszt: 65000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
Skan karty zmian
ogólnomiejskie
- ponadosiedlowe
L0103 Wiele drobnych usprawnień
dla jazdy rowerem.
Drogi na terenie całego miasta.
Wprowadzenie drobnych zmian w organizacji
ruchu oraz niewielkich prac remontowych
i budowlanych w celu poprawy bezpieczeństwa
i komfortu poruszania się rowerem po mieście.
Zmiany te polegają m.in. na wyznaczeniu
brakujących przejazdów rowerowych,
fragmentów dróg rowerowych, pasów
rowerowych, śluz, kontraruchu na
osiedlowych ulicach jednokierunkowych,
dopuszczeniu jazdy rowerem na
wybranych chodnikach.
koszt: 400000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
Skan karty zmian
  ogólnomiejskie 
- ponadosiedlowe
L0298 Droga rowerowa przy Aleksandrowskiej:
od Szczecińskiej do Lechickiej
Północna strona ul. Aleksandrowskiej
od Szczecińskiej do Lechickiej.
Projekt i budowa drogi wzdłuż
ul. Aleksandrowskiej od ul. Szczecińskiej do
Lechickiej. Włączenie w ul. Lechicką,
przebudowa chodnika w minimalnym
zakresie koniecznym do wykonania drogi.
Oznakowanie. Ważne aby jeśli to
możliwe droga przebiegała jak najdalej
od osi jezdni.
koszt: 769000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
Skan karty zmian
  ogólnomiejskie 
- ponadosiedlowe
L0199 Kaczeńcowa - przebudowa wraz
z budową chodników i pasów rowerowych.
Ul. Kaczeńcowa od ul. Rojnej do ul. Lnianej.
Przebudowa ul. Kaczeńcowej od ul. Rojnej
do ul. Lnianej bez skrzyżowań.
koszt: 1998000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
Skan karty zmian
 Dzielnica  osiedle numer       
Bałuty BAŁUTY
DOŁY
B0008BD Rowerem na Doły
ciąg pieszo-rowerowy na Północnej.
Ul. Północna od Spornej do al. Palki.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego od skrzyżowania
Północnej, Spornej i Wierzbowej do al. Palki.
Łącznie 300 m. koszt: 300000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
Skan karty zmian
  BAŁUTY
ZACHODNIE
B0237BZ Wiata na rowery- SP 116 ul. Ratajska 2/4, SP 116.
Instalacja zadaszenia nad stojakami rowerowymi.
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie
i pracownicy SP 116.
koszt 40000,00
Skan wniosku
Skan wniosku
   BAŁUTY 
ZACHODNIE
B0165BZ Bezpiecznie przez Aleksandrowską -
przejazd rowerowy na
skrzyżowaniu Aleksandrowska - Szczecińska
Północne przejście dla pieszych na skrzyżowaniu
Aleksandrowska - Szczecińska. Projekt i realizacja
przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu
Aleksandrowska - Szczecińska oraz możliwość
włączenia się do ruchu.
Koszt 142000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
  JULIANÓW
-MARYSIN
-ROGI
B0169JM „Gdy twój rower daszek znajdzie,
na siłowni będzie fajniej"-
montaż zadaszonych stojaków na
rowery oraz siłowni przy SP 120.
SP 120, ul. Centralna 40.
Montaż dwóch wiat ze stojakami na rowery w ilości 42 sztuk
oraz siłowni zewnętrznej. Siłownia składać się będzie z
następujących urządzeń: biegacza wolnostojącego, orbitreka
wolnostojącego, prasy nożnej, twistera z wahadłem, wioślarza
wolnostojącego, rowerka, wyciskania siedząc. Wiaty oraz
elementy siłowni stanowić będą doskonałe uzupełnienie
istniejącej infrastruktury szkoły posiadającej już plac zabaw i
boisko wielofunkcyjne.
Z efektów realizacji zadania korzystać będą uczniowie
SP 120 i mieszkańcy osiedla.
koszt 98350,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
  RADOGOSZCZ B0007RA Rowerowy Radogoszcz - budowa połączenia
osiedla z DDR na Zgierskiej.
Ul. Niezapominajki. Budowa ciągu pieszo-rowerowego
w miejscu chodnika na odcinku od ul. Stawowej
do pierwszego zjazdu, kontrapas rowerowy
na dalszym odcinku do ul. 11 Listopada.
Przejazd rowerowy przez ul. Stawową.
koszt: 200000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
Skan karty zmian
   osiedle numer       
Górna CHOJNY
-DĄBROWA
G0009CD Budowa wiaty rowerowej przy SP 174,
ul. Gałczyńskiego 6
Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu
zadaszonej wiaty rowerowej z dachem łukowym oraz trzema
pełnymi ścianami z transparentnego poliwęglanu.
Z zadania korzystać będą pracownicy i uczniowie SP 174.
koszt: 15000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
   osiedle numer       
Polesie MONTWIŁŁA
-MIRECKIEGO
P0126MM Stojaki na rowery. .Podwórko między blokami al.. Unii 18, al.. Unii 16,
Daniłowskiego 3 - w okolicy ławek okalających centralny
plac podwórka. 2. Przed sklepem PSS Społem. 3. Podwórko
między blokami al.. Unii 18, al. Unii 20, Daniłowskiego 7,
na tyłach pergoli osłaniającej śmietnik. 4. Przed sklepem,
znajdującym się w bloku przy ul. Srebrzyńskiej 91.
Cztery stojaki rowerowe z montażem do podłoża.
Ogólnodostępne.
koszt: 2 800,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
Skan karty zmian
  RETKINIA
ZACHÓD
-SMULSKO
P0091RS Wjazd na drogę dla rowerów
wzdłuż Armii Krajowej
Zachodnia strona skrzyżowania ul. Armii Krajowej
z nienazwaną ul. łączącą Armii Krajowej z Kusocińskiego,
działka P25-198/92.
Wybudowanie wjazdu na drogę dla rowerów biegnącą
wzdłuż Armii Krajowej od strony nienazwanej ulicy
łączącej Armii Krajowej z Kusocińskiego.
koszt: 10 000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
  osiedle  numer       
Śródmieście ŚRÓDMIEŚCIE
-WSCHÓD
S0008WS Stojaki rowerowe na Narutowicza. ul. Narutowicza przy ul. Sterlinga.
Montaż 2 stojaków rowerowych. Przesunięcie istniejących
stojaków w taki sposób, żeby uniemożliwić nielegalne
parkowanie na skrzyżowaniu ulic i przed przejściem
dla pieszych na przystanek MPK.
Koszt: 1500,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
Skan karty zmian
   osiedle numer       
Widzew OLECHÓW
-JANÓW
W0030OJ Zielony skwer, a nie szary beton. Teren usytuowany pomiędzy ul.: Zakładowa - H. Brodatego
- Hetmańska od strony wschodniej budynków nr 155-160.
1. Dokończenie istniejącej ścieżki rowerowej na długości
25 m do ul. Zakładowej,
2. Budowa chodnika dla pieszych przy ścieżce rowerowej
od ul. Zakładowej do H. Brodatego o szerokości 1,5 m
i długości 100 m,
3. Remont istniejącego chodnika polegającego na
wymianie płyt betonowych od strony budynków
o szerokości 3m i długości 85 m,
4. Demontaż istniejących zdegenerowanych płyt
chodnikowych pomiędzy ścieżką rowerową
a chodnikiem od strony bloków 155 i 160 wraz
z rekultywacją terenu i wykonaniem trawnika,
5. Wykonanie nasadzeń drzew / klonów kulistych
w dwóch rzędach oraz nasadzeń krzewów,
6. Wykonanie dwóch poprzecznych chodników
przez wykonany skwer łączących chodnik przy
ścieżce rowerowej z chodnikiem - aleją wzdłuż bloków
łącznie 20 m x l,5m, 7. Kompleksowa pielęgnacja istniejących
nasadzeń drzew i krzewów w pasie
drogowym od ul. Zakładowej do ul. H. Brodatego.
koszt: 300000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
  STARY
WIDZEW
W0004SW Rowerem do parku Źródliska Al. Piłsudskiego przy Parku Źródliska.
Budowa przejazdu rowerowego przez Piłsudskiego
(malowanie + wymiana blend w sygnalizacji).
Budowa asfaltowej DDR od przejazdu do bramy
wjazdowej do parku.
koszt: 214000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
  WIDZEW
WSCHÓD
W0084WW Domknięcie przejazdów rowerowych
wokół skrzyżowania
Przybyszewskiego z Lodową
Skrzyżowanie ul. Przybyszewskiego i ul. Lodowej.
Domknięcie przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu
poprzez namalowanie znaków PIO i PI 1 połączonych
razem po zachodniej stronie skrzyżowania.
koszt: 100000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
   WIDZEW
WSCHÓD
W0205WW Pasy rowerowe na Przybyszewskiego Ul. Przybyszewskiego między ul. Augustów oraz
rondem Sybiraków.
Namalowanie pasów rowerowych między
ul. Augustów oraz Rondem Sybiraków.
koszt: 120000,00
Skan wniosku
Skan karty analizy
Skan karty zmian
           

{hb}

Rowerowa Łódź Menu

Rowerowy budżet obywatelski

Vlog - 2 minuty o 2 kołach

Aktualności

Rowerem po Łodzi

Przepisy dla rowerzystów

Baza wiedzy

Nowe drogi

Infrastruktura

Pomysły, projekty

Interwencje

Powody korzystania

U innych

Porady prawnika

Rower publiczny

Ubezpieczenie roweru

Wspieraj nas za darmo!

Szkolenia dla rowerzystów

miasta-dla-rowerow